واریکوسل چیست؟ - ایستگاه پرستاری make money
آموزشی و اطلاع رسانی
دوشنبه 11 آبان‌ماه سال 1388
واریکوسل چیست؟

واریکوسل چیست؟        

واریکوسل اتساع و پیچ خوردگی غیر طبیعی شبکه وریدی بالای بیضه هاست. شیوع ان زیر 10سال نادر است ولی در بالغین جوان 15% و در مردان نابارور 20 تا 40% میباشد. 90% موارد طرف چپ ودر 10% موارد دو طرفه است.

واریکوسل شایعترین علت قابل اصلاح ناباروری در مردان میباشد. علت ایجاد ان اختلال در تخلیه وریدی یا نارسایی دریچه های وریدی بیضه است. نظریه های مکانیسم اسیب بیضه ها عبارتند از: افزایش دمای بیضه ها یا کاهش جریان خون و اکسیژن رسانی یا انتقال مواد و متابولیتهای کلیه ها و غدد فوق کلیه به بیضه ها و ...واریکوسل میتواند باعث کاهش رشد بیضه گردد. همچنین با اثر بر اسپرمها باعث کاهش حرکت و تعداد انها و تغییر مورفولوژی(شکل ظاهری) انها خواهد شد.

درجه بندی واریکوسل
گرید 1: وریدها در حالت ایستاده قابل مشاهده اند
گرید 2: وریدها در حالت ایستاده قابل لمس میباشند
گرید 3: وریدها هنگام زور زدن قابل لمس میباشند
واریکوسل ساب کلینیکال: که با معاینه قابل لمس نیستند ولی با سونوگرافی تشخیص داده می شود.

در قسمتهای بعد در مورد موارد نیاز به درمان  و انواع درمان واریکوسل صحبت خواهیم کرد.

دکتر پیمان صالحی

لینک دوستان
mi118.com
لینک باکس توکان