اعتیادبه سکس - ایستگاه پرستاری make money
آموزشی و اطلاع رسانی
سه‌شنبه 12 آبان‌ماه سال 1388
اعتیادبه سکس

اعتیادبه سکس یا SEX ADDICTITION


اعتـیـاد بـه سـکس به عدم توانایی در کنترل و یا به تعویق انداختن تمایلات و فــعالیتهای جنسی اطلاق می گـردد وبه نوعی اختلال کنترول تکانه محسوب میشود. استرس یـک عامل برانگیزنده و تشدید کننده این اختلال است.

در واقــع فـــرد مـــعتاد از طریق سکس آلام عاطفی و عـقـده هـای روانــی خود را تسکین می دهد.به گونه ای پس از ایجاد تنش روانی فزاینده ورسیدن آن به نقطۀ اوجش، ناگهان پس از یک مرحله از دست دادن کنترل، شخص مرتکب این تکانه (رفتار ناگهانی وبدون اراده، توام با احساس لذت در هنگام انجام عمل، وندامت وپشیمانی پس از آن) میشود. این اختلال نوعی بیماری اعصاب وروان است که در ناراحتی های IMPULS CONTROL disorders جزء طیفی از اختلالات وسواسی طبقه بندی میشود.باید توجه داشت که نباید اعتیاد بــه ســکـس را بـــا شــهــوت جنسی قوی اشتباه گرفت. فرد معـتاد به سـکس ممکن است دارای شـهـوت جـنـسـی اندکی باشد و این اعتیاد در هر دو جنس زن و مـــرد مشاهده می گردد.واین رفتارهای جنسی فقط برای کاهش تنش فزاینده صورت می پذیرد.در واقع با ارضـاء جــنسی به فرد احساس سرخوشی در پی آزادسـازی آدرنـالـیـن و آنـدومـرفیـنـها دست داده و وی را موقتا تسکین میدهد. اما فرد معتاد از رابـطـه جـنـســی خود لذت چندانی نمی برد زیـرا پــس از آن دچــار احساس گناه و شرمساری میگردد. سکس و اندیشدن به آن افکار معتاد را تحت سیـطره خـود قرار میدهـد و نـیـاز بـه انـگیـخـتـگـی جنـسی جـای نـــیاز بـه صمیمت را میــگیرد. استرس یـک عامل برانگیزنده و تشدید کننده این اختلال است. در واقــع فـــرد مـــعتاد از طریق سکس آلام عاطفی و عـقـده هـای روانــی خود را تسکین می دهد.پس از آن کاهش اعتماد به نفس و حتی گاهی افسردگی بوجود می آید.

علایم اعتیاد به سکس:
1-
دارا بودن شریک جنسی متعدد بدون تعهد. مثل مردانی که دائم به فکر عوض کردن شریک جنسی خود هستند
.(DONJUANISM)
2-
رابطه جنسی بطور همزمان با چندین نفر و یا تعویض مرتب شریک جنسی
.
3-
خود ارضایی وسواسی و مفرط
.
4-
آزار جنسی و تجاوز جنسی دیگران
.
5-
روسپیگری و یا استفاده از آن
.
6-
اقدام به برقراری روابط جنسی مخاطره آمیز
.
7-
استفاده مداوم از تصاویر، مجلات و فیلمهای سکسی و
pornographic.
8-
بی اعتـنـایی و یـا قـربـانـی کـردن فـعــــالیتهای مهم اجتماعی، خانوادگی، شغلی و تفریحی بخاطر فعالیتهای جنسی
.
9-
تلاش بی وقفه و بی ثمر در محدود کردن افکار محرک جنسی
.
10-
کاهش معنویت و نقض مداوم سیستم ارزشی فرد
.
11-
اشتغال ذهنی بیش از اندازه به مسایل جنسی
.
12-
ارضاء جنسی از طریق مشاهده دیگران
(voyeurism )، عریان گرایی و ارتـکاب بـه کــــودک آزاری و تجاوز جنسی.
13-
تداوم به اعتیاد بدون توجه به عواقب منفی همچون مشکلات مالی، بــخطر افتادن سلامتی و از هم گسستگی روابط فرد
.

مراحل اعتیاد به سکس:
1-
اشتغال فکری مداوم: تـفـکـرات، تـجـسـمات و خـیـالبــــافی های پیوسته
در مورد موقعیتها، منظره ها و فعالیتهای جنسی وافزایش تنش فکری.
2-
ارجحیت بخشیدن: یک فعالیت و یا موقعیت جنسی مرجح مـعـمـولا الـگـو و بـصورت رفتار کلیشه ای در می آید
.
3-
وسواس: اقدام به فعالیت جنـسی مـرجـح بـدون تـــوجه به عواقب منفی و تمایل به متوقف ساختن آن
.
4-
احساس ندامت: احساس گناه و شرم بر سر نـاتـوانـی در کنـترل رفتار خود
.

درمان اعتیاد جنسی:
1-
آموزش نحوه ارضاء تمایلات جنسی بطور سالم و طبیعـی (ازدواج در افراد مجرد
).
2-
مشاوره فردی
.
3-
بازسازی روابط از هم گسسته فرد
.
4-
آمــوزش تکنیکهای غلبه بر استرس
.
5-
افزایش اعتقادات دینی و مذهبی
.
6-
درمان داروئی یکی از اهرمهای بسیار موثر در درمان می باشد
.اما گام نخست درمان پذیرش فرد به اعتیاد و تمایل فرد به ترک آن میباشد.

لینک دوستان
mi118.com
لینک باکس توکان