متن بیانیه ستاد ملی بررسی سلامت برنج - ایستگاه پرستاری make money
آموزشی و اطلاع رسانی
یکشنبه 19 مهر‌ماه سال 1388
متن بیانیه ستاد ملی بررسی سلامت برنج

بسمه تعالی

با توجه به اظهارنظرهای اخیر در خصوص کیفیت برنج­های وارداتی و با توجه به حساسیت موضوع و نگرانیهای ایجاد شده درخصوص استانداردها و ضوابط بهداشتی و ایمنی مواد غذایی، ستادی متشکل از وزارتخانه های بهداشت، بازرگانی، جهادکشاورزی و مؤسسه استاندارد تشکیل گردید.

وظیفه این ستاد بررسی مجدد نمونه­های برنج­های وارداتی موجود در مبادی ورودی و بازار در سطح عرضه و  
عمده فروشی تعیین شد. با توجه به اینکه کنترل برخی از آلاینده­ها شامل سرب،‌ کادمیوم و آرسنیک در دستورکار قرارگرفت،  با تعیین حد مجاز از طرف کمیته مشترکی متشکل از اساتید و کارشناسان خبره دانشگاهی آزمون  و ارزیابی از نمونه­های موجود به عمل آمد.

براساس ضوابط بهداشتی و کُدکس بین المللی میزان سرب مجاز در مواد غذایی 2/0  PPM و میزان کادمیوم مجاز 1/0 PPM و آرسنیک 2/0 PPM  می­باشد.

با توجه به اینکه ستاد ملی بررسی سلامت برنج، آزمایشگاه مرجع وزارت بهداشت را به عنوان آزمایشگاه مورد تائید تعیین نمود، ‌نمونه­های برنج وارداتی از 13 مارک تجاری با حضور کارشناسان دستگاههای ذیربط از جمله مؤسسه استاندارد، وزارت بهداشت و وزارت بازرگانی و نظارت مدیران حراست دستگاههای مذکور، با دقت مورد بررسی و آزمایش قرار گرفتند. برای پیشگیری از ایجاد هرگونه شائبه و اعمال نظر احتمالی، کلیه مارکهای تجاری با کدگذاری تحویل آزمایشگاه منتخب گردید.

نتایج، پایان هفته گذشته استخراج و ضمن پلمپ، ‌تحویل حراست وزارت بهداشت و مؤسسه استاندارد شد.

درجلسه صبح شنبه مورخ 18/7/88، ستاد ملی بررسی سلامت برنج با حضور کلیه اعضاء‌ تشکیل و ضمن فک پلمپ، نتایج استخراج شده اعلام گردید.

براساس این نتایج کلیه نمونه­ها از نظر آلودگی به فلزات سنگین مانند سرب،‌ کادمیوم و آرسنیک نه تنها فراتر ازحد مجاز نبوده است، بلکه به طور متوسط،  بسیار پائین­تر از حد مجاز نیز بوده است. ستاد ملی بررسی سلامت برنج اعلام می­دارد که سلامت کلیه مواد غذایی، تحت نظارت مستمر مجموعه­های نظارتی قرار دارد و همانند گذشته مواد غذایی مغایر با استانداردهای بهداشتی، بدون هیچگونه ملاحظه­ای جمع­آوری  و در این خصوص اطلاع­رسانی لازم به عمل خواهد آمد.

درآخرین جلسه ستاد مقرر شد دستگاههای ذیربط به منظور       آگاهی افکار عمومی، نشستهای خبری و کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاهها و سازمانهای ذیربط از جمله وزارت بهداشت،‌ مؤسسه استاندارد، وزارت بازرگانی و ‌وزارت جهاد کشاورزی برگزار نمایند.

لینک دوستان
mi118.com
لینک باکس توکان